Thursday, October 7, 2010

ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ


ಒಂದು ಮೋಸ ಸರಿ actually ಅದೇ ದುಬಾರಿ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಯಾಕೆ ಎರಡನೆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇವೆ?
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸಿದ್ದಾಂತ ಇದೆಯಾ? ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೇಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೋವೀಗಿಂತ ಅವಮಾನದಿಂದ ನರಳುತ್ತೇವೆ.
ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿನ್ನೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ split ಆಗುತ್ತೇವಲ್ಲ? ಆಗ ಕೇವಲ ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಅವಮಾನವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, dump ಆದಾಗ ನೋವೀಗಿಂತ ಅವಮಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ದಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಮಾನದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪೆ ರಿವೇಂಜು.
ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ವೈಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ex-boyfriend ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸೇಡು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನೇಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಸ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟು ನೆಗ್ಲೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ತಾವು ಪ್ರೀತೀಸಿರುವ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಥವನು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕವನ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. blind ಆಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅವರು ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ, ಎರಡನೆಯವನೆದುರು ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಡದೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆದ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. infact ಎರಡನೆಯವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅವನ್ನನಾಗ ಕೇವಲ best friend ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸಾಂತ್ವನ, simpathy, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯವನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತೇನೋ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ build up ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ಭರವಸೆ ಖ0ಡಿತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೆಯವನ ಕ್ಯೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ದೇಹದ ಬೀಗದ ಕ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ ಮೊದಲನೆಯವನ ಹಾಗೆ ಇವನು ವಂಚಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಂಗೊಂದು affair ಇತ್ತು. ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು, ನನ್ನ affair ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದೂ ಇವನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ನಂಬಿಕಸ್ಥ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಳೇ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಳೇ ಇದಲ್ಲದೇ ಅವಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಎಂಬುದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ತೀರಾ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಲ್ಲಾ ದೇಹ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯವನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ದೇಹವನ್ನು ಬೇಗನೇ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗಸು ಎಂಥ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲಳು ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆ ಮೋಸ ಸಲೀಸಾಗಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಿರುವ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ಮೊದಲ ಗೆಳೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ best friend ನನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರನ್ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ವಿನಾಕಾರಣ ತನ್ನ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದು.
ಹೀಗೆ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿರುವಸ್ಟೂ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಸಲ ಮೋಸ ಅಂದರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಮೃಘಕ್ಕಿರುವಂಥ ವರ್ತನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಪೋಸ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಳು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದಲ್ಲ?. ಅಂಥದ್ದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗದಂತೆ ಹಾಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಲು ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡದಂತೆ ಮೈ ತುಂಬಾ ಕಣ್ನಾಗಿ ಏಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಸರ್ಪಗವಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕೋಣೆಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಇಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.!
ತಮ್ಮ ಹುಡುಗನನ್ನು dump ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ: "ಅವನು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡದಸ್ಟು ಪೋಸ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಭರಿಸೋಕಗದೆ dump ಮಾಡಿದೆ." ಅಂತ ಅನೇಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಡುಗ ತೀರ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ affair ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೆಯ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಡಿರುತ್ತಾನೆ. ofcourse ಮೊದಲಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರಡನೆ ಸಂಬಂಧದ ಪಡಸಾಲೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೆ ಸಂಬಂಧದ ನೆನಪುಗಳ ಚಾದರ ಹಾಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಮೊದಲ ಸಲ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಬಂದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಯೂ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಯೂ ಮೋಸ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಸಲ ಮೋಸ ಹೋದೆವು ಅಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೀತಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಎರಡನೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುವುದೇ ಬಲುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು.
ನಿಜ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಮೋಸ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿರಬೇಕು ಹುಡುಗಿಯರು "ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹ ಎಸ್ಟು ಬಲಹೀನವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮೋಸಹೋದ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೊದಲ ಸಲ ಆಗಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕು.
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಮೋಸ ಹೋದಾಗ ನನ್ನಂಥವಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೇ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದೆ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೇ
ಎರಡು ತಪ್ಪು. ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ easy ಆಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವಸ್ಟು ಪೆದ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರು alert ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಅದು ದಡ್ಡರ, ಬೇಜವಾಬ್ದರಿತನವಿರುವವರ, ಬದುಕಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಮಾಯಕರ ಲಕ್ಷಣ ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು stupidity.
ಮೊದಲಸಲ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎರಡನೇ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ.
ಮೊದಲನೆಯವನು ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೋಸವೆಸಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಎರಡನೆಯವನು ಬದುಕಿನೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಏಕಾಂದ್ರೆ ಎರಡನೆಯವನು 'ಇವಳಲ್ಲಿರುವುದು ದೇಹ ಮಾತ್ರ' ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನವನಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಹದೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಂಡಸಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ “ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ”
ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮೊದಲನೆಯವನು ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಎಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಹುಡುಗಿಯ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡಿದಿಡುವಂಥಹ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ದೇಹವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನವನು ತುಂಬಾ ದಿನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಸಾಕು ಎನ್ನಿಸಿದಾಗ ಎದ್ದು ಹೋದ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯವನು ಕಾಲಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತಹಾದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಣೆ ಪ್ರಾಮಣಗಳು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದ್ಬುತ ಅನ್ನಿಸಲುಬಹುದು ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಬಾವುಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಣೆ ಪ್ರಾಮಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ “ನಿನ್ನಂಥವಳನ್ನು dump ಮಾಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ” ಅಂತ ಎರಡನೆಯವನಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅದು ಆಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ ನಾವು ಎಂಥವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿವಾಹಿತ ಗಂಡಸರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಅನೇಕ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಾನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ನಿಷಿದ್ಧ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯದೇ ಗುಮ್ಮನ ಗುಸುಕಾರಂತಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ದ್ಯೆಹಿಕವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು, ವ್ಯಾಪರಸ್ತರು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳು, ಡ್ರೈವರ್ ಗಳು ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು,

ವಿಪರೀತ ಅನುಕಂಪ ಬೇಡುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಕಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ.
ಒಂದು ಮೋಸ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇಧನೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭರಿಸುವುದು ಕಸ್ಟವೆ ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮೋಸಕ್ಕೆ ತಲೆಕೊಡಬೇಕೆ?
ಕೊಡದಿರಿವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.

6 comments:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. ಹೌದು! ಬಟ್! 1೦೦/1೦೦ ಹುದುಗಿರು ಸೆಂತಿಮೆನ್ತಲ್ಸ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಹುಡುಗರ ಮರುಳಿನ ಮಾತಿಗೆ ಸೋತು ಕೊನೆಗೆ ನಾ ಒಂಟಿ ಆಗಿ ಬದುಕೊಥಿನಿ ಅಂತ ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ರೇತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ

  ReplyDelete
 3. ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಘು ಹುಡುಗಿಯರು ದಡ್ಡರೇ ಇರಬಹುದು ಅದರೆ ಹುಡುಗ ನನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೇ. ನಂಬಿಕೆ ಇಡೊದೆ ದಡ್ಡತನ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹುಡುಗರನ್ನು ನಂಬರ್ಧ.
  ಆದ್ರೆ 100/100 ಹುಡುಗಿಯರು ಸೆಂತಿಮೆನ್ತಲ್ಸ್ ಫೂಲ್ಸ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಟನೆನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಹುಡುಗರೇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಇದೀನಿ.

  ReplyDelete
 4. Sorry Raghu 100/100 Hudugiru fools alla age ella act madalla...

  ReplyDelete
 5. please yaru thappagi tilkobedi illi helirodhu 100% yella hige irthare antha alla. a rithi think madodhu thappu.

  ReplyDelete